บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Turn in Quest - The Call of the World Shaman

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 274600
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't see Thrall to turn in the quest The Call of the World Shaman.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. In the meantime, we are aware that the quest chain to upgrade the Crucible of Flame essence may cause phasing in this area.  Please check to see if you have completed the quest In Darkness, I Dream.

This quest is a breadcrumb quest and leads to The Nordrassil Summit and Into Slashing Winds. If you have started either of these quests, The Call of the World Shaman (A/H)will no longer be available. Alternatively, if you can't turn in The Call of the World Shaman, you should be able to pick up the questline with either of those quests.