บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did not receive Warlord Trophy from Quartermaster's Bounty quest after pre-patch release

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 275068
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Turning in the quest Quartermaster's Bounty does not reward anything when handing it in. Prior to pre-patch this would award a Warlord's Trophy.

We are aware of an issue with the quest "Quartermaster's Bounty" in which the Warlord's Trophys is not provided correctly. If you are experiencing this issue, contact us for assistance.