บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Artisan Riding Removed in Shadowlands

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 275265
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I purchased Artisan Riding but I can't fly faster than 150%
  • I had Artisan Riding before Shadowlands, I should have Master Riding now
  • I got a mount that used to require Artisan Riding, and now I cannot use it

The Artisan Riding skill that allowed flying at 280% speed was removed with the Shadowlands pre-patch. You can now fly either at 150% speed with Expert Raiding or 310% speed with Master Riding.

Having Artisan Riding before it was removed doesn't grant Master Riding, but retains the ability to fly at 270% speed. If you want to fly at 310% speed you must purchase Master Riding. There is no gold refund or compensation for having purchased Artisan Riding before it was removed.