บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Customize Druid Travel, Flight, or Aquatic Form in the Barber Shop

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 275344
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't customize my Druid's flight or aquatic forms in the barber shop.
  • I learned a glyph to change my Travel form a while back but it's not working anymore.

Glyphs are not unlocking additional forms anymore. Additional forms are unlocked with Marks, for example, Mark of the Orca. Once a Mark is learned, the customization option will be permanently available to you at the Barbershop. You can customize your Druid's Travel, Flight, or Aquatic forms, depending on which glyphs you have learned.

If you have not learned any forms other than the standard ones, the UI option to change the form in the Barbershop will not be available.

We are receiving reports that some Travel forms are not showing up as a Barbershop option even after the marks are learned. We do not have a workaround for this at the moment. Please submit a bug report if you have learned Marks and the option to use them are not appearing in the Barbershop.