บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Master Riding Skill With Character Boost

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 275419
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I didn't receive the Master Riding skill with my character boost.

When a character is boosted, it will receive the Expert Riding skill and the ability to fly in all flight-enabled zones, except those gated behind an achievement (such as Pathfinder). If you don't have any flying mounts, you'll receive a basic one. The Master Riding skill can be trained at the cost of 5,000 gold by visiting the Flight Trainer Bralla Cloudwing or Maztha.