บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Recruit a Friend Error - This account is ineligible

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 275459
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

When accepting a Recruit a Friend invite, I receive an error that my account is not eligible

Only accounts created within the last 7 days, or accounts that have been inactive (without paid game time) for 24 months or more, are eligible to be recruited. There is a 7-day grace period for previously inactive accounts to be recruited after game time is added. Accounts that were created more than 7 days ago, but have never had game time, are not eligible to be recruited.