บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Quest - Gronnsbane: The Blessing of Beasts

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 275482
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Defeated Gok'tal, but cannot interact with the corpse to empower the weapon.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. While our developers are working to resolve the underlying issue, you may want to contact Customer Support. Provided we can verify that you were impacted by this, we may be able to assist.

You may submit a ticket for assistance here