บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did Not Receive Essence from Challenger's Cache or Grand Challenger's Bounty

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 275514
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Didn't receive any Iris essences after doing a couple of 15+ runs.
  • I did a +4 in time and didn't get the Converging Essence.
  • I'm not getting an Focused Life Anima from my weekly cache.

As of the Shadowlands pre-patch:

Instead, Focused Life Anima has been moved to final boss in a regular Mythic dungeon (non-keystone) and can be used to create all Ranks of these Essences.