บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No Pheremone Tracking Buff for Debugging the Terrace

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 275704
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Killing mobs for Debugging the Terrace is not giving the Pheremone Tracking bufff, so the maggots are not visible.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. Currently, the quest only works at lower levels where the enemies in the quest area grant experience (or via Party Sync), or by having a Demon Hunter reveal the Eyes of the Empress by using Spectral Sight.
We apologize for any inconvenience while our developers work as quickly as possible to resolve the issue.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.