บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete World Quest - Chag's Challenge

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 275931
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't interact with Chag.
  • The NPC is not visible to complete the World Quest.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround. Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.