บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Hunter Starting Pet (Non-Allied Race)

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 276183
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am level 14 but I never received my hunter's starting pet.
  • I just created a new character but I didn't receive a starting pet.

Brand new level one Hunters on veteran accounts no longer automatically start out with a racial pet.  The Tame Beast ability and the Call Pet One ability are now granted at level five.  Once you reach level five, you can tame your first pet.  Hunters in Exile's Reach will learn to tame their first pet via a quest at level five.

Brand new Allied Race characters may start with a pet, because they begin at level 10.