บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Report Inappropriate Language or Names in Diablo Immortal

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 276854
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I want to report someone who said something awful.
  • This player has a very offensive name.
  • I want to report an inappropriate Warbaand name

Please use the in-game feedback options to report offensive names or language in Diablo Immortal. In the PC version, hold the ALT key when clicking on a character to bring up the menu which includes the reporting options. To report a player on mobile, tap on the character, tap on the three dots on the character info menu, then select Report Player.

Blizzard Customer Service cannot accept submissions.