บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unhandled Exception: Access_Violation (C0000005)

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 27703
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Unhandled Exception: Access_Violation (C0000005)
 

This is a standard exception error that can be caused by a bad file.

  1. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  2. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  3. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  4. Repair Disk Permissions (Windows/Mac) to find the faulty files.
  5. If the problem persists, uninstall and reinstall the game.

Tried everything here?

If you have tried all of these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.