บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Quest "Lay Them To Rest" in Stormheim

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 277212
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I try to use the Branch of the Runewood on Restless Ancestors but it doesn't work or give me credit.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided.

In the meantime, please try doing some damage to the restless ancestors first, as this seems to work.  If you still are unable to complete the quest, please submit a Bug Report.


Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.