บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Not Receiving Echoes of Mortality For The Eternal Traveler

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 277263
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have killed dozens of mobs but I am not getting any Echoes of Mortality.
  • Echoes of Mortaility are bugged and won't drop at all.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided.  There are no known issues related to Echo of Mortality drop rates.  

If you are not receiving any Echoes of Mortality at all, please submit a Bug Report.