บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Quest - A Chilling Summons

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 277437
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I want to do A Chilling Summons but I can't see Darion Mograine or anyone around Grommash Hold.
  • Orgrimmar is hostile for me! I can't hand in the quest A Chilling Summons
  • I can't see the Death Gate to port me for A Chilling Summons

We are aware of an issue with some players not being able to see the Death Gate or NPCs for this quest due to phasing. We are working on a resolution. In the meantime, if your character has started but not completed the Legion introduction questline, finish the questline up through Illidari Allies (A) / Keep Your Friends Close (H).