บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Start or Complete Quests in Questline - In Agthia's Memory

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 277457
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can see the quest markers on my map but the quests aren't there.

Please return to the area and ring the Vesper of History next to Keeper Mnemis. This will allow you to return to Agthia's Memory and continue.