บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Interact With Anima Conduits for Quest - The Mnemonic Locus

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 277580
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I need to click on Anima Conduits to complete the quest and they are not clickable.

Our developers have fixed the issue that was causing this problem. The objective to the quest The Mnemonic Locus should now be visually clearer.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.