บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Soul Ash from Torghast Run

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 277637
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I just completed my run but forgot to loot my Soul Ash, can I please have it restored?
  • The Soul Ash I earned was not sent to me.

Soul Ash should be looted manually at the end of the run.

If you aren't able to loot your Soul Ash, your character will receive it on their next login. However, it will not be delivered by the Postmaster - it will automatically be applied instead, and show in your chat log that it was received.

Soul Ash can not be recovered by Customer Support.