บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Gain More Renown With Covenant

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 278016
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I do not seem to be able to gain more Renown with my chosen Covenant.
  • I should be able to start Chapter 3 of my Covenant Campaign, but I'm stuck at Renown 4

You can earn Renown with your chosen Covenant only if you are not capped. All players have their Renown capped at the same level. The cap increases by 2 each week (by 3 up until week 8) since the beginning of Shadowlands following the below schedule.

WeekDatesCap
8January 13 to 2024
9January 20 to 2726
10January 27 to February 328
11February 3 to 1030
12February 10 to 1732
13February 17 to 2434
14February 24 to March 336
15March 3 to 1038
16March 10 to 1740

If you are not capped, you will earn Renown in the following ways:

  • By completing the weekly quests Replenish the Reservoir and Return Lost Souls. These quests will grant you one Renown each.
  • By completing the 9 chapters of your Covenant Campaign. Each completed chapter grants you one Renown.
  • Randomly through max level gameplay: dungeons, raids, PvP, and Callings (the new Emissary Quests). If you are far behind the cap, you can expect the chances to earn a Renown through these activities to be higher. This is thanks to catch-up systems in place to allow you to get up to speed. 

For additional information on Covenant Renown please visit this Shadowlands Covenant Renown WoWhead guide.