บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Complete or Abandon Quest After Switching Covenants - Anima Salvage

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 278265
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I have the quest Anima Salvage that cannot be completed and I also cannot abandon it.

Our developers have fixed the issue that was causing this problem. Please try again.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.