บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete or Abandon Quest: The Very Best

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 278929
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have had the quest The Very best in my quest log for four years and I can't abandon or complete it.

The quest The Very Best can only be completed during the Pet Battle Bonus Event.  If you have this quest in your quest log and cannot complete it, please wait until the next Pet Battle event.  You can check the in-game calendar for the next time the event appears in-game.  Game Masters cannot complete this quest for you.

If you are unable to complete the quest during the Pet Battle bonus event, please submit a Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.