บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Complete Support The Court - Unable To Speak With Lady Moonberry

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 278951
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am unable to turn in the quest, "Support The Court". Lady moonberry does not want to talk with me, I think it's bugged.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided. We apologize for any inconvenience while our developers work as quickly as possible to resolve the issue.

Lady Moonberry may appear in multiple locations, with the quest marker taking you to the wrong location. You should be able to turn this in just outside the main area of the Heart of the Forest by the Flight Master for the covenant hall if your covenant is Night Fae and already level 60.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.