บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Disconnected While Using Kyrian Command Table

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 278966
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I was disconnected from the game when I went to claim the rewards from a completed mission.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided. We apologize for any inconvenience while our developers work as quickly as possible to resolve the issue.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.