บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Runecarver Memory Power from Torghast

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 279012
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I killed the last boss of Torghast and didn't get any legendary Runecarver Memory!
  • I cleared Torghast and didn't receive any legendary item

Runecarver Memory Powers that drop in Torghast require you to:

  1. Complete the quest The Weak Link
  2. Make sure that you are in the right wing
    • Example: Fracture Halls. You can see these requirements in the Powers section of your in-game adventure journal.
  3. Complete that wing on layer 3 or higher

Note: Memories can drop for any specialization, regardless of your chosen Loot Specialization. This is intended. Customer Support does not assist with swapping Legendary items for a different specialization.