บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No Credit for killing rare for Achievement - Adventurer of Bastion

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 279509
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have killed Fallen Acolyte Erisne several times, but the rare is not being tracked in the achievement.
  • I have killed  Nikara Blackheart, Vesper Repair: Sophia's Aria
  • I'm not getting credit for the achievement Adventurer of Bastion.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. While our developers are working to resolve the underlying issue, you may want to contact Customer Support. Provided we can verify that you were impacted by this, we may be able to assist.

You may submit a ticket for assistance here