บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Refund Anima

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 281628
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I chose the wrong Sanctum upgrade and I would like to refund the Anima spent on it 
  • I expected the Covenant Hearthstone to unlock a second location independent from the normal Hearthstone, like the Garrison Hearthstone does. Can I have the Anima I spent on it refunded?

Customer Support cannot assist with refunding Anima. 

If you spent your Anima in buying a physical item such as the Covenant Hearthstone toy, gear, or a pet, you can have your Anima reimbursed within two hours of in-game time as long as you didn't  use the item.

It is not possible to refund the Anima spent on a Sanctum Upgrades. Customer Support cannot assist with swapping your upgrade.