บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Great Vault Progress Not Updating

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 279635
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I just did a Mythic + but it doesn't show up in my Great Vault
  • My Great Vault didn't update after my run
  • I completed Castle Nathria on LFR but my Great Vault didn't update

The Great Vault may not immediately update as content is completed. Our developers are working to make these updates happen faster.

In the meantime, if your Great Vault does not update, you can try relogging to see if that refreshes your Great Vault. If that doesn't work, you'll simply need to wait until the update occurs naturally.

Keep in mind that the Great Vault may display seemingly outdated options that do not correspond with your actions last week - this occurs when you don't open the Great Vault during a full week. The options will remain the same until you choose a reward, at which point re-opening will offer you the next set of options for the week after.

Note: With Patch 9.1, the Great Vault has been updated for the new raid, and now only offers rewards for defeating Sanctum of Domination raid bosses.  It no longer awards loot for Castle Nathria.