บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Bonus Objective Not Removed From Map At Level 60

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 281309
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I did Threads of Fate, but I still have bonus objectives on my map at level 60.  I want them removed.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided. Game Masters do not have the ability to remove bonus objectives from your map.  We apologize for any inconvenience while our developers work as quickly as possible to resolve the issue.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.