บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No Credit for The Great Vault Quest

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 281327
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I looted my vault before I got the quest and now I can't turn it in
  • I forgot to pick up the quest before I opened the Great Vault

To receive credit for the The Great Vault the quest must be in your quest log before you open your vault for the first time and create your weekly reward options.

If you create your Great Vault rewards for the week before picking up the quest, you'll need to wait until next week's Great Vault to be able to complete this quest.

Customer Service does not assist with completing this quest, nor with providing the Memory.