บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Pick Up The Great Vault Quest

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 281490
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am unable to see or accept the 'Great Vault' quest.
  • I've received multiple rewards from the Great Vault but do not receive the quest The Great Vault.

In order to see the quest to receive a memory from the Great Vault, you must first have completed the Maw storyline quests up to and including partially freeing the Runecarver by completing 'The Weak Link'. The quest The Great Vault will not be available before that.