บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Wrong Item Level from End of Dungeon Mythic+ Cache

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 281675
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I received lower item level than expected when we finished the M+

There are currently no bugs with the item level of drops in Mythic+ dungeons.

If you complete a Mythic+ dungeon over time, two items will drop. One item will be at the item level for completing the dungeon on time. The second will be slightly lower. This is intended.