หากคุณพบบั๊ก โปรดรายงานเราโดยใช้ฟอรัมการรายงานบั๊กสำหรับ Hearthstone ข้อมูลที่คุณโพสต์ไว้จะมีประโยชน์ในการช่วยให้ชุมชนสนทนาเกี่ยวกับบั๊กที่มีผลกระทบรุนแรง ซึ่งในบางครั้งอาจช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญได้ ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลของบั๊ก เราก็มีรายชื่อของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้อยู่ที่ด้านบนของฟอรัม เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนสามารถมองเห็นได้