บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Tamed Shadow Croaker For Hunter Pet But He Disappeared

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 281874
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I tamed Shadow Croaker for my hunter's pet, but he disappeared.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided.  We apologize for the inconvenience.  In the meantime, please attempt to tame Shadow Croaker again.