บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Table missions Too high level - Shadowlands

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 282472
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I do not receive lower-level missions at the adventure table.
  • The missions I receive at my adventure table are too high for my followers.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided. We apologize for any inconvenience while our developers work as quickly as possible to resolve the issue.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.