บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Achievement or Character Statistics Progress Reset

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 282765
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

My achievement progress is back to 2/220, but I have the achievement for 150 ?
My total character death counter is 3, but it's saying I've been resurrected 7 times

We have received multiple reports of this issue and currently, our developers are looking into it. We do not have a workaround at the moment.

Customer support cannot help with this issue. We apologize for any inconvenience caused.