บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Queue for Weekly Event - The Ember Court

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 283163
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have met all the requirements but still can't queue for the Ember Court.
  • I can not queue for the Ember Court even though I'm on the quest.
  • I cannot start my first Ember Court.

If you are unable to queue for the Ember Court with Temel, make sure your Guest List is showing that all of the invitees have sent an RSVP and that you have used the item in your inventory to acknowledge the RSVP before you try to queue.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided.