บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Refund BlizzConline Celebration Collection

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 283303
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I want to refund a BlizzConline Celebration Collection.

We'll refund BlizzConline Celebration Collections as long as:

  • The WoW Game Time included in the epic tier collection has not been used
  • The Blizzard Arcade Collection has been played for fewer than 2 hours

We’ll refund unclaimed gift purchases within 14 days at the purchaser’s request. Claimed gifts cannot be refunded.

How to Request a Refund

For eligible Celebration Collection products or items, request a refund automatically using our support site and selecting BlizzCon.

We'll attempt to refund eligible purchases to the method of payment used for the original transaction. In some cases, such as those where the original payment method cannot be refunded, we'll provide the refund in the form of Battle.net Balance.

If the automated service does not address your needs, our support team will assist within policy.