บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Do I Qualify for the Free 6-Month Subscription Rewards

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 283409
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Do I qualify for the free Sapphire Skyblazer?
  • Will I get the Imp in a Ball based on my subscription?

To earn the current free rewards, you must purchase a six-month subscription from the Battle.net Shop. No other options of adding game time to an account will grant the rewards.

If you are already on an existing 6-month subscription with a future renewal date, you will automatically receive the reward as a gift that you need to claim in the Battle.net App.

Note: if you are on a 6-month recurring subscription with a future renewal date you will receive the Sapphire Skyblazer mount and Imp-in-a-Ball at no additional charge, no later than July 13, 2021. Customer Support cannot grant the mount earlier.

You can also obtain most of these rewards as stand-alone purchases in the Battle.net Shop, except Imp in a Ball.