บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error: Account is Not Eligible for Purchase

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 283695
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't purchase The Celebration Collection: Epic pack, receive error, account is not eligible. 
  • Trying to purchase 15th Anniversary Alabaster mounts but I get an error
  • Getting Account not eligible for purchase when I try to purchase a mount

If you receive this error it is likely because your World of Warcraft game account region and Battle.net account regions are different. For example, your Battle.net account is American, but your WoW account is European. If the WoW account that is preventing the purchase is a starter, you can remove it and attempt the purchase again.

You may also see this error if you already own the product. Have a look in your in-game collection to see if this is the case.