บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Bought Diablo II: Resurrected but Can't Install Diablo II or Lord of Destruction

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 284928
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I purchased Diablo II: Resurrected but can't install Diablo II (2000)
  • I did not get a Lord of Destruction (2001) key with my purchase

Diablo II: Resurrected does not include Diablo II (2000) or Lord of Destruction (2001). These games must be purchased separately.