บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Post on Diablo II Forums

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 285166
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can't post on forums, says I need to own Diablo II
  • Error: You must own Diablo II (2000) to post on this forum

You can find Diablo II (2000) and Diablo II: Resurrected forums at the following links:

If you own a copy of the game on your Battle.net account, or if you own a console version of the relevant game and have linked your console account to your Battle.net account, you can find troubleshooting steps here.

Customer Support can't grant forum access.