บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Buy Lord of Destruction

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 285447
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Error: "Sorry, you’re not eligible to purchase Diablo II: Lord of Destruction (2001)."

Lord of Destruction (2001) is an expansion and requires that Diablo II (2000) is purchased first.

If you have a physical copy of Diablo II (2000), please redeem your 16 digit physical CD key on your Battle.net account. This will convert it to a new 26 digit digital license key that will be permanently stored on your Games & Subscriptions page.

Once you redeemed your Diablo II (2000) key, you will be able to buy Lord of Destruction (2001).