บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Start Quest - A Stolen Heart

อัพเดตแล้ว: 4 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 285779
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can see the "!" marker to start "A Stolen Heart" but the NPC is missing.

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as intended. Currently, we do not have a workaround or resolution that can be provided. We apologize for any inconvenience while our developers work as quickly as possible to resolve the issue.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.