บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Phase-Hunter Mount Information

อัพเดตแล้ว: 12 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 286414
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I obtain the phase-hunter mount?
  • I have the Burning Crusade Digital Deluxe, but I am missing the mount
  • Is the phase-hunter mount account wide?

The Phase-Hunter mount is a new ground mount based on the warp-stalker beasts found in Outlands. The mount is part of the Burning Crusade Classic Deluxe Edition and grants two models of the same mount: the Reawakened Phase-Hunter model in Burning Crusade Classic and the Viridian Phase-Hunter model in Modern World of Warcraft.

The Reawakened Phase-Hunter

The Reawakened Phase-Hunter is available in Burning Crusade Classic only.

When you purchase the Digital Deluxe Edition, every Burning Crusade Classic character on your Battle.net Account will have a quest available in-game to claim the mount. This quest can be obtained from:

  • Landro Longshot in Booty Bay
  • Any Innkeeper in your faction's Capital Cities

The phase-hunter is the only mount in Burning Crusade Classic with speed scaling based on your riding skill. If your riding skill is Apprentice, your phase-hunter will run at 60% speed. If your riding skill is Journeyman, your phase-hunter will run at 100% speed. 

The Viridian Phase-Hunter

The Viridian Phase-Hunter is available in Modern WoW only.

When you purchase the Digital Deluxe Edition, you will receive the mount in your Collection automatically; it will be available to all your characters within your Battle.net Account.

The mount works like any other mount in Modern WoW: requires at least level 10 to ride and its speed scales based on your riding skill.