บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Turn in Abyssal Scepters for Cenarion Circle Reputation

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 286934
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Bor Wildmane won't accept Abyssal Scepter turn-ins

To turn in Abyssal Scepters to Bor Wildmane for Cenarion Circle reputation, you will need to first meet the prerequisite requirements for the repeatable quest:

  • Be level 60
  • Be Revered or higher with Cenarion Circle
  • Complete the unlock quest starting with Goldleaf's Discovery
Once you have met all of these requirements, Bor Wildmane will have the quest Abyssal Scepters available for you.