บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Activated the Wrong Clone

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 287805
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I activated the clone in WoW Classic Era but I would like to play Burning Crusade Classic
  • I activated the clone in Burning Crusade Classic but I would like to play WoW Classic Era
  • chose wrong server version for Classic character.

For each of your characters, you can activate one of the clones for free.

Once you made your choice, it is not possible to revert it. If you want to activate the other clone, you can pay for the Character Clone service. 

Blizzard Customer Support cannot assist with mistakes activating the wrong clone.