บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

The Dark Portal Pass Does Not Provide Apprentice Riding Skill

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 288371
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I just boosted a char for The Burning Crusade Classic and didn't get any Riding skill.

This issue should now be resolved.

If your character is still missing skills you may need to relog, then leave and re-enter Stormwind/Orgrimmar. Doing this should correctly add the skills. 

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.