บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Weapons or a Mount with Dark Portal Pass Boost

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 288395
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I got gear but no weapons with my Dark Portal boost
  • I didn't get a mount with my Dark Portal Pass

Characters boosted with the Dark Portal Pass receive the following:

  • Apprentice Riding skill
  • A race-specific mount
  • Weapon skills up to level 290
  • A set of level 58 (green) quality gear
  • Up to four Huge Brown Sack bags (12 slots each)
  • 25 gold to get you started

To obtain your weapon and mount, you must complete a short introductory quest line that starts with A New Beginning (Horde / Alliance). You can start this quest by talking to an innkeeper in your capital city or to your class trainer.

Check our Dark Portal Pass article for more information.