บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Find Next Quest in Chains of Domination Campaign

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 291641
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't continue with Chapter 4 of the 9.1 Campaign even though I have completed Chapter 3 already.
  • I reached level 44 renown but still can't accept Vault of Secrets

Available quests are shown on your map with yellow ! symbols. You may need to check several different zone maps to find the one you are looking for.

Every chapter in the 9.1 Domination Campaign has a Renown requirement listed here. In addition, some quests may require progress in other areas of the game, such as your covenant campaign. Your quest log will list any requirements for the next quest under the Chains of Domination campaign banner.